Απόφαση Ορισμού Αντιδημάρχου

Ορίζουμε τον Δημοτικό Σύμβουλο κ. Αργυρόπουλο Ιωάννη του Γεωργίου, Δημοτικό Σύμβουλο της παράταξης “ΟΡΑΜΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ” ως Αντιδήμαρχο Τεχνικών Υπηρεσιών – Προγραμματισμού-Υπηρεσίας Δόμησης του Δήμου Πύργου , με θητεία από 15-09-2021 μέχρι 14-09- 2022, εντός της τρέχουσας δημοτικής περιόδου στον οποίο παρέχεται αντιμισθία, μεταβιβάζοντας σ΄αυτόν, καθ΄ύλην, τις παρακάτω αρμοδιότητες:

https://diavgeia.gov.gr/doc/6%CE%9E%CE%A66%CE%A917-%CE%A71%CE%9F?inline=true