Οι αποφάσεις του Δημάρχου Πύργου, οι οποίες σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία αναρτώνται στο διαδίκτυο στην ηλεκτρονική πύλη του προγράμματος “Διαύγεια“.

Αποφάσεις που αναρτώνται και στην ιστοσελίδα του Δήμου, μετά την ανάρτησή τους στην ηλεκτρονική πύλη του προγράμματος “Διαύγεια”:

27-7-2016 ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΕΡΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ ΣΕ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥΣ

14.10.2015 ΑΔΑ: ΩΖ5ΨΩ17-Ρ3Ω – ΑΠΟΦΑΣΗ Τροποποίησης Αποφάσεων Δημάρχου περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων σε Αντιδημάρχους

9.10.2015  ΑΔΑ: 78Π8Ω17-ΓΜ7 – ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΤΑΜΙΑ

9.10.2015  ΑΔΑ: ΩΥΔ1Ω17-ΝΡ8 – Διακήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού για την υπηρεσία «Υπηρεσίες υποστήριξης λειτουργίας των συστημάτων Τεχνολογίας Πληροφορικής Επικοινωνιών του Δήμου Πύργου»

8.10.2015  ΑΔΑ: 9ΜΧΥΩ17-Τ5Σ – ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΙ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΛΦΕΙΟΥΣΑΣ ΑΠΟ 9/10/15 ΩΣ 13/10/15 ΛΟΓΩ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ (ΑΝΕΜΟΘΥΕΛΛΑ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΕΣ ΚΑΤΑΙΓΙΔΕΣ)

7.10.2015 ΑΔΑ: 7ΑΣΒΩ17-ΥΒΔ – Περίληψη Διακήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού για την υπηρεσία «Υπηρεσίες υποστήριξης λειτουργίας των συστημάτων Τεχνολογίας Πληροφορικής Επικοινωνιών του Δήμου Πύργου»

2.10.2015  ΑΔΑ: 60ΔΗΩ17-ΦΘ2 – ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕ ΤΙΤΛΟ <RELEASE ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ – ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ – ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΜΗΤΡΩΟΥ ΣΥΝΑΛΛΑΣΟΜΕΝΩΝ>

30.9.2015 ΑΔΑ: Ψ93ΒΩ17-8ΓΙ – ΠΕΡΙΛΗΨΗ διακήρυξης πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών με τίτλο «ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ – ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΥΡΓΟΥ»

30.9.2015  ΑΔΑ: Ψ4ΒΘΩ17-Μ31 – ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΟΡΩΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ – ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

21.9.2015 ΑΔΑ: 7ΦΩ9Ω17-ΠΣΥ – ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΔΟΧΟΥ ΕΡΓΟΥ: “ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ- ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Α’ ΒΑΘΜ. ΚΑΙ Β’ ΒΑΘΜ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 70.000 ΕΥΡΩ “

21.9.2015 ΑΔΑ: 74Φ1Ω17-ΞΛΡ – ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΔΟΧΟΥ ΕΡΓΟΥ: “ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ- ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Α’ ΒΑΘΜ. ΚΑΙ Β’ ΒΑΘΜ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 70.000 ΕΥΡΩ “

17.9.2015 ΑΔΑ: ΒΝ38Ω17-ΖΨΥ – ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΤΩΝ ΒΟΥΛΕΥΤΚΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ ΤΗΣ 20ΗΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2015

17.9.2015 ΑΔΑ: 74Μ4Ω17-0ΩΗ – Πρόγραμμα ψηφοφορίας ετεροδημοτών για τη διενέργεια των Γενικών Βουλευτικών εκλογών της 20 Σεπτεμβρίου 2015

25.8.2015 ΑΔΑ: 6ΓΖΧΩ17-ΘΦ8 – ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΕΝΟΣ ΧΕΙΡΙΣΤΗ ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΟΥ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΟΧ ΔΙΜΗΝΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ

11.8.2015 ΑΔΑ: 7Ι6ΚΩ17-ΑΗΝ – Α Π Ο Φ Α Σ Η «Πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου διάρκειας έως δύο (2) μήνες»

17.7.2015 ΑΔΑ: Ω7Φ4Ω17-ΦΙΚ – ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΩΝ

29.6.2015 ΑΔΑ: ΩΙ5ΣΩ17-ΝΡ5 – ΠΡΟΓΡΑΜΑΜΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΔΟΧΗ Α.Σ.Α ΤΟΥ Δ.ΠΥΡΓΟΥ ΚΑΙ ΥΓΕΙΟΝ. ΤΑΦΗ ΑΥΤΩΝ ΣΤΟΝ ΧΥΤΑ 3ΗΣ Δ.Ε. Π.Ε. ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ Δ.ΑΚΤΙΟΥ ΒΟΝΙΤΣΑΣ

25.6.2015 ΑΔΑ: ΨΟΠΩΩ17-ΑΘΟ – περιληψη διακυρηξης επαναληπτικου γιαγωνισμου προμηθειας γαλακτος

25.6.2015 ΑΔΑ: 6ΚΩΩΩ17-ΚΡΚ – διακυρηξη επαναληπτικού διαγωνισμού για προμηθεια γαλακτος