Απόφαση έγκρισης νέου Κανονισμού Λειτουργίας Εμποροπανηγύρεων και απόφαση καθορισμού των τελών άρθρου 13 του νέου Κανονισμού Λειτουργίας Εμποροπανηγύρεων

Απόφαση έγκρισης νέου Κανονισμού Λειτουργίας Εμποροπανηγύρεων και απόφαση καθορισμού των τελών άρθρου 13 του νέου Κανονισμού Λειτουργίας Εμποροπανηγύρεων

Λήψη αποφάσεων: Έγκρισης του νέου Κανονισμού Λειτουργίας Λαϊκών Αγορών και καθορισμού τελών του άρθρου 10 του σχεδίου του νέου κανονισμού

Λήψη αποφάσεων: Έγκρισης του νέου Κανονισμού Λειτουργίας Λαϊκών Αγορών και καθορισμού τελών του άρθρου 10 του σχεδίου του νέου κανονισμού