Περίληψη διακήρυξης ανοιχτής διαδικασίας για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου με τίτλο: «Επισκευή- Συντήρηση σχολικών μονάδων στη ΔΕ Πύργου» (ΤΜΗΜΑ Α)
|

Περίληψη διακήρυξης ανοιχτής διαδικασίας για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου με τίτλο: «Επισκευή- Συντήρηση σχολικών μονάδων στη ΔΕ Πύργου» (ΤΜΗΜΑ Α)

Διαγωνισμός παροχής υπηρεσιών: «ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΣΥΝΟΛΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ – RELEASE ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ 2022 – RELEASE ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ 2023»
|

Διαγωνισμός παροχής υπηρεσιών: «ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΣΥΝΟΛΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ – RELEASE ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ 2022 – RELEASE ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ 2023»

Ανακοίνωση υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 2/2023 (πρόσληψης προσωπικού καθαριότητας σχολικών μονάδων με σύμβαση εργασίας Ι.Δ.Ο.Χ.)
|

Ανακοίνωση υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 2/2023 (πρόσληψης προσωπικού καθαριότητας σχολικών μονάδων με σύμβαση εργασίας Ι.Δ.Ο.Χ.)