ΧΡΗΣΙΜΑ ΕΝΤΥΠΑ (Αίτηση-Δήλωση μη οφειλής ΤΑΠ, Δήλωση Τετραγωνικών, Βεβαίωση Μηχανικού)
| |

ΧΡΗΣΙΜΑ ΕΝΤΥΠΑ (Αίτηση-Δήλωση μη οφειλής ΤΑΠ, Δήλωση Τετραγωνικών, Βεβαίωση Μηχανικού)

ΧΡΗΣΙΜΑ ΕΝΤΥΠΑ (Αίτηση-Δήλωση μη οφειλής ΤΑΠ, Δήλωση Τετραγωνικών, Βεβαίωση Μηχανικού)

Ανακοίνωση υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 2/2022 για την πρόσληψη προσωπικού καθαριότητας σχολικών μονάδων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου
|

Ανακοίνωση υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 2/2022 για την πρόσληψη προσωπικού καθαριότητας σχολικών μονάδων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου

Ανακοίνωση για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου διάρκειας δυο (2) μηνών για κάλυψη κατεπειγουσών αναγκών

Ανακοίνωση για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου διάρκειας δυο (2) μηνών για κάλυψη κατεπειγουσών αναγκών

Έκτακτη συνεδρίαση του Συντονιστικού Τοπικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας την Κυριακή (3/7)

Έκτακτη συνεδρίαση του Συντονιστικού Τοπικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας την Κυριακή (3/7)

Με αφορμή όπου ο Δήμος βρίσκεται σε κατηγορία «πολύ υψηλού κινδύνου» (κατηγορία 4) σύμφωνα με τον Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς…

Ανακοίνωση – Πρόσκληση Κτηματολογικής μελέτης αγωγού EAST MED για το χερσαίο τμήμα του αγωγού

Ανακοίνωση – Πρόσκληση Κτηματολογικής μελέτης αγωγού EAST MED για το χερσαίο τμήμα του αγωγού

Από την Εταιρεία Υποθαλάσσιος Αγωγός Φυσικού Αερίου Ελλάδας – Ιταλίας / Υ.Α.Φ.Α. Ποσειδών Α.Ε. (IGI Poseidon S.A.) θα υλοποιήσει το…

Έρευνα για την Ενεργειακή κρίση από την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας

Έρευνα για την Ενεργειακή κρίση από την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας

Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, στο πλαίσιο του Μηχανισμού Κοινωνικής Πολιτικής, θα διεξάγει την πρώτη Έρευνα πεδίου που αφορά την ενεργειακή κρίση και τις…