Πρόσληψη προσωπικού για τους Παιδικούς Σταθμούς με σύμβαση ορισμένου χρόνου

Πρόσληψη προσωπικού για τους Παιδικούς Σταθμούς με σύμβαση ορισμένου χρόνου

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι έως τις 8 Απριλίου με το πέρας ολόκληρης της ημέρας.

Μέτρα πρόληψης πυροπροστασίας  
|

Μέτρα πρόληψης πυροπροστασίας  

Λαμβάνοντας υπόψη                                                          ΚΑΛΟΥΜΕ    Τους δημότες να υποβάλλουν υποχρεωτικά  στον Δήμο το έντυπο   Αξιολόγησης Επικινδυνότητας και Τεχνική Έκθεση Μηχανικού….

Σύστημα ενοποίησης υποδομών και πληροφοριών για την αναβάθμιση της διοικητικής ικανότητας διαχείρισης του Δήμου Πύργου

Σύστημα ενοποίησης υποδομών και πληροφοριών για την αναβάθμιση της διοικητικής ικανότητας διαχείρισης του Δήμου Πύργου