2014
Δήλωση Περιουσιακής Κατάστασης Δημάρχου κ. Λιατσή
Δήλωση Περιουσιακής Κατάστασης Προέδρου Δ.Σ. κ. Μεσσαλά
Δήλωση Περιουσιακής Κατάστασης Αντιδημάρχου κ. Σκαρτσιάρη
Δήλωση Περιουσιακής Κατάστασης Αντιδημάρχου κας Αγγελακοπούλου
Δήλωση Περιουσιακής Κατάστασης Εντεταλμένου Συμβούλου κ. Γεράνιου
Δήλωση Περιουσιακής Κατάστασης αν. μέλους Οικονομικής Επιτροπής κ. Παναγόπουλου Βασ.

2015
Δήλωση Περιουσιακής Κατάστασης Δημάρχου κ. Λιατσή
Δήλωση Περιουσιακής Κατάστασης Αντιδημάρχου κ. Σκαρτσιάρη
Δήλωση Περιουσιακής Κατάστασης Αντιδημάρχου κ. Μπέλτσου
Δήλωση Περιουσιακής Κατάστασης Αντιδημάρχου κ. Αγγελακοπούλου Ανδριάννας
Δήλωση Περιουσιακής Κατάστασης μέλους Οικονομικής Επιτροπής κ. Καράμπελα
Δήλωση Περιουσιακής Κατάστασης μέλους Οικονομικής Επιτροπής κ. Αντωνακόπουλου Παν.
Δήλωση Περιουσιακής Κατάστασης αν. μέλους Οικονομικής Επιτροπής κ. Παναγόπουλου Βασ.
Δήλωση Περιουσιακής Κατάστασης μέλους Επιτροπής Ποιότητας Ζωής κ. Μιχαλακόπουλου Χαρ.
Δήλωση Περιουσιακής Κατάστασης αν. μέλους Επιτροπής Ποιότητας Ζωής κ. Κόρδα Θεόδ.

2016
Δήλωση Περιουσιακής Κατάστασης μέλους Οικονομικής Επιτροπής κ. Αντωνακόπουλου Παν.
Δήλωση Περιουσιακής Κατάστασης Δημάρχου Πύργου κ. Γαβριήλ Λιατσή
Δήλωση Περιουσιακής Κατάστασης μέλους Οικονομικής Επιτροπής κ.Αντ. Καράμπελα

2017
Δήλωση Περιουσιακής Κατάστασης Δημάρχου Πύργου κ. Γαβριήλ Λιατσή
Δήλωση Περιουσιακής Κατάστασης μέλους Οικονομικής Επιτροπής κ.Αντ. Καράμπελα

2018
Δήλωση Περιουσιακής Κατάστασης μέλους Οικονομικής Επιτροπής κ.Αντ. Καράμπελα