Στόχος της ενότητας αυτής είναι η άμεση εξυπηρέτηση των πολιτών, προσφέροντας τη δυνατότητα πρόσβασης μέσω του συστήματος σε διάφορες υπηρεσίες του Δήμου.
Κάθε Πολίτης, επιλέγοντας μία υπηρεσία, έχει πρόσβαση στις αιτήσεις που πρέπει να συμπληρώσει, στα δικαιολογητικά που πρέπει να προσκομίσει στην αρμόδια υπηρεσία του Δήμου καθώς και στη σχετική νομοθεσία.

Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών
Αίτηση γενικής χρήσης
Υπεύθυνη Δήλωση (.doc) | Υπεύθυνη Δήλωση (.pdf) |
Εξουσιοδότηση
Δημοτολόγιο
Ληξιαρχείο

Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών:
Τμήμα Ταμείου
Τμήμα Εσόδων
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ Τ.M.

Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών & Περιβάλλοντος:

Δ/νση Κοινωνικής Προστασίας και Υγείας: