ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΑΡΧΟΥ:   Παπαστάθη Δήμητρα,    Παναγοπούλου Παν/τα   26213 62403    26213 62404   dimospirgou@gmail.com   
Γ.Γ. ΔΗΜΟΥ ΠΥΡΓΟΥ ΒΑΡΕΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 26213 62414  
ΓΡΑΦΕΙΟ Γ.Γ.    Σκόρδου Ειρήνη 26213 62431  
AYTOTΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
Προϊσταμένη: Διονυσοπούλου Αγγελική 2621 3 62421kdionis@1489.syzefxis.gov.gr
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ   
Πρόεδρος Δ.Σ.  Παπαδημητρίου Ιωάννης 26213 62420  
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Δ.Σ.  Λιβέρη  Παναγιώτα  Πλατανίτη Γεωργία   26213 62422  26213 62418 ds@1489.syzefxis.gov.gr 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ :                        Πολιτοπούλου Μαριεύα  2621 3 62409
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  ΑΝΤ/ΡΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ :     ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ 26213 62416-417 argiropoulosioannis@gmail.comΜm 
ΔIEYΘΥΝΤΗΣΤσίκας Άγγελος 2621 3 62408 texypirgou@yahoo.gr
Βαδάση Πολυξένη,  Δημητρακόπουλος Χαράλαμπος,  Περιστεροπούλου Ελένη,  Μίχος Νεκτάριος,  Καραμαλίκη Ελένη,  Φιλιππόπουλος Αριστείδης,  Ροπόκη Ελένη,  Μπαρτζιώτης Δημήτριος,  Καπνίση Πιπίνα 2621 3 62413  2621 3 62407  2621 3 62406  2621 3 62405  2621 3 62424  2621 3 62405    2621 3 62436  26213 62435  26213 62423pvadasi@1489.syzefxis.gov.gr ldimitrak@1489.syzefxis.gov.gr texnikes@1489.syzefxis.gov.gr      afil@acn.gr    ropoki@1489.syzefxis.gov.gr 
Ράλλης Γεώργιος     Ηλεκτρολόγοι:                                               Καρυανός Νικόλαος  Νικολόπουλος Παναγιώτης  Αντώνης Μπλάθρας 2621362434 (προσωρινά 2621362627)   2621 3 62435 26213 62434 rallisge@yahoo.gr

ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΠΟΛΥΚΕΝΤΡΟΥ

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ & ΑΡΜΟΔΙΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΤΗΛΕΦΩΝΟ  EMAIL   ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ  
Δ/ΝΣΗ Δ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ    
ΑΝΤ/ΡΧΟΣ Δ/ΚΩΝ  :                 ΣΠΗΛΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ   
Δ/ΝΤΡΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ : ΖΑΓΚΛΗ ΣΟΦΙΑ                                                                   2621 3 62605      szagli@1489.syzefxis.gov.gr  
Γραφείο Προσωπικού :            Κυριαζή Αγγελική   2621 3 62655   angelikikyriazh@gmail.com 
Μισθοδοσία:        Kαρβουνιάρη Παναγιώτα,     Συρογιάννης Παν/της                 2621 3 62611    2621 3 62656    gkarvouniari@1489.syzefxis.gov.gr  oikonomikes@1489.syzefxis.gov.gr 
Πρωτόκολλο:    Τασσοπούλου Παναγιώτα, Θρουβάλα Κωνσταντίνα
Κλητήρες :       Προσκεφαλάς Αθανάσιος,  Δέλγας Ηλίας,   Κωστόπουλος Βασίλειος
  2621 3 62677  2621 3 62668      2621 3 62666     protokolo@1489.syzefxis.gov.gr  
Άδειες κατ/των  Προϊσταμένη: Κωστοπούλου Ευθαλία    2621 3 62612   thalkost@1489.syzefxis.gov.gr  
Γραφείο Δ/κών Κυρώσεων Κατ/των:  Γκουβέρου Αγγελική     2621 3 62613   angkoyveroy@gmail.com  
Δημοτολόγιο :
Προϊσταμένη:  Τουμπέκη Αγγελική, Λαγκαδινού Μαρία          
Τμήμα Διοικητικών θεμάτων και Εξυπηρέτησης του Πολίτη Καράτουλα: Νικολόπουλος Νίκος                                     
  2621 3 62634    2621 3 62639         2621362514 atoubeki@1489.syzefxis.gov.gr  mrlag@1489.syzefxis.gov.gr     nnikolopoulos936@gmail.com 
 
Ληξιαρχείο: Ληξίαρχος             Κίτσου Αικατερίνη  (Τμηματάρχης Πρωτοκόλλου), Λαμπροπούλου Ευανθία      2621 3 62658          lhj@1489.syzefxis.gov.gr 
 
 
ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ :           ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΝΤΩΝΙΑ   2621 3 62606 apapanik@1489.syzefxis.gov.gr    
Προϊσταμένη: Ζωή Ασημακοπούλου Λογιστήριο:    Γαρύφαλλος Χρήστος,  Ιωάννου Παναγιώτα      2621 3 62625  2621 3 62629  2621 3 62623  2621 3 62638                       zasimak@1489.syzefxis.gov.gr       
Γραφείο Προμηθειών:  Βαρελά Νίκη    Ανδρικόπουλος Γεώργιος  2621 3 62643  2621 3 62607  2621 3 62419     
Ταμείο :  
ΤΑΜΙΑΣ: Παπαχριστοπούλου  Παναγιώτα, Γαλάνη Παρασκευή    
  2621 3 62687    2621 3 62609      tameio21@1489.syzefxis.gov.gr 
Τμήμα  Εσόδων: Λαδέα  Βασιλική,   Κούρβα Αθανασία,  Αποστολοπούλου Γεωργία   2621 3 62603  2621 3 62628  2621 3 62637      
Δ/ΝΣΗ ΠΑΙΔΕΙΑΣ  ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ:          ΠΛΕΜΜΕΝΟΣ  ΙΩΑΝΝΗΣ   2621 3 62688   
 
Δ/ΝΤΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ: ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ2621362631galex@1489.syzefxis.gov.gr 
Τμήμα Παιδείας Μαριολοπούλου Αντωνία   Τμήμα Δια Βίου Μάθησης:
Προϊστάμενος: Παναγιωτόπουλος Κυριάκος 
2621362650        2621362671 antmar@1489.syzefxis.gov.gr       kiriakpanag@gmail.com 
ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ
Αντωνόπουλος Γεώργιος 
2621 3 62654  
Ρουφηκτού Νίκη,  Γιαννόπουλος Βασίλειος,  Θεοδωρακόπουλος Παν/της,  Βαμβακάς Αναστάσιος    2621 3 62667  2621 3 62660  2621 3 62608  2621 3 62633poleodomia@1489.syzefxis.gov.gr  nroufiktou@dimospyrgou        
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΚΕΠ: ΚΟΥΛΟΥΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ   2621 3 62640  
Προϊστάμενοι   Χριστακόπουλος Χαράλαμπος,  Μπακοπούλου Χρύσα,      Αβράμη Γεωργία,   Βαρουξής Βασίλης,  Λαδέα Εφη,  Δημητροπούλου Αγγελική  2621 3 62649  2621 3 62649      2621 3 62678  2621 3 62676  2621 3 63630  2621362679  d.pyrgou@kep.gov.gr  
 
Δ/ΝΣΗ ΚΑΘ/ΤΑΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ    
ΑΝΤ/ΡΧΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ : ΦΡΑΓΚΑΝΤΩΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ  
ΑΝΤ/ΡΧΟΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ : ΑΧΤΥΠΗΣ ΜΑΡΙΝΗΣ 2621 3 62685  26213 62682   
 
 
ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ :  ΣΥΣΚΑΚΗ ΓΑΓΙΑΝΗ   
Προϊστάμενοι:  Γάζου Ελένη, Καλάκου Στεφανία   Πράσινο: Τμηματάρχης: Ντοχάς Νικόλαος   Προσωρινά Ράλλης Γεώργιος
Γραφείο Κίνησης  Οχημάτων                         Κατσαρός Αθανάσιος  
Γραφείο αποκομιδής απορριμμάτων  
  2621 3 62624      2621362647   2621362636     2621362682     2621362627 2621362647 2621362648       2621 0 24944   gsiskaki@1489.syzefxis.gov.gr      gazouel@gmail.com     stefaniakalakou@gmail.com     rallisge@yahoo.gr 
 
  ΤΗΛΕΦΩΝΑ  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ 
 
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ 
Δ/ΝΤΗΣ :   ΓΟΥΡΓΟΥΡΑ ΣΟΦΙΑ  
Προϊστάμενος: Δημητρακόπουλος Αναστάσιος  
  2621 0 27362      2621 0 27362  2621 0 27362   sofiagourgoura@yahoo.gr          
 
  ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΚΤΗΡΙΟΥ ΨΥΧΑΛΙΝΟΥ 
 
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΝΟΙΑΣ  ΑΝΤ/ΡΧΟΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ- ΤΙΣΜΟΥ: ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ  ΙΩΑΝΝΗΣ    2621 3 62654  
Σκαρτσιάρης Κωνσταντίνος (για θέματα Αθλητισμού, εδρεύει στο Λάτσειο)2621362419stadiopyrgou@gmail.com 
ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΠΡΟΝΟΙΑΣ: ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ2621 0 24906 giotaxri@1489.syzefxis.gov.gr  
Προϊσταμένη Τμήματος Προστασίας & Προαγωγής Δημ.Υγείας: Κωστοπούλου Ελισσάβετ,    Τρουλλινού Αλεξάνδρα,      Κοροκοκού Καλλιρρόη,    
Προϊστάμενος Βοήθεια στο Σπίτι: Μούτσος Ανδρέας
    2621 0 31618      2621 0 81243      2621031618     2621081243     pronoia@1489.syzefxis.gov.gr                 vsspyrgou@gmail.com 
Τμήμα Βρεφονηπιακών Σταθμών: Τμηματάρχης: Σιμιτζή Αικατερίνη2621022251 paidikipirgu@gmail.com 
Κέντρο Κοινότητας Δήμου Πύργου2621031978-2621022199kentrokoinot@1489.syzefxis.gov.gr 
Συμβουλευτικό Κέντρο Γυναικών2621020532pirgoswomen@outlook.com 
 
 
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΩΛΑΚΑ: ΛΗΞΙΑΡΧΟΣ: Ζεκυριά Μαρίνα     2621 3 62218  2621 3 62224   
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ  ΙΑΡΔΑΝΟΥ :   ΛΗΞΙΑΡΧΟΣ: Συρογιάννης Παναγιώτης  
ΚΕΠ Λιανός Αθανάσιος
    2621362333 2621362301   2621 3 62321  2621362322 (fax)  
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΩΛΕΝΗΣ : Προϊστάμενος: Νικολόπουλος Νίκος    2621 3 62514   nnikolopoulos936@gmail.com 
ΚΕΠ Προϊστάμενος: Θεοδωρόπουλος Δημ.    Μπάντος Χαράλαμπος  2621 3 62515 26213626523   2621362512 2621362511(fax) 
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ   ΑΝΤ/ΡΧΟΣ   ΜΑΡΙΝΗΣ ΑΧΤΥΠΗΣ     2621 3 62685   
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ:   Σοφοκλής Πήττας2621362682Dap@1489.syzefxis.gov.gr