Διακήρυξη Ανοιχτού Διαγωνισμού για την προμήθεια υγρών καυσίμων για την κάλυψη των αναγκών του Δήμου Πύργου κατά την περίοδο 2021 – 2022
| |

Διακήρυξη Ανοιχτού Διαγωνισμού για την προμήθεια υγρών καυσίμων για την κάλυψη των αναγκών του Δήμου Πύργου κατά την περίοδο 2021 – 2022

Διακήρυξη Ανοιχτού Διαγωνισμού για την προμήθεια υγρών καυσίμων για την κάλυψη των αναγκών του Δήμου Πύργου κατά την περί οδο…

Δ.Ο.Π.Π.: Πρόσκληση υποβολής προσφοράς
| |

Δ.Ο.Π.Π.: Πρόσκληση υποβολής προσφοράς

Δ.Ο.Π.Π.: Πρόσκληση υποβολής προσφοράς ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΜΕ ΑΔΑΜ (1).pdf, 1.ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΟΝΕΡ.doc, 2.ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ.doc, ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ.doc

Ανακοίνωση πρόσληψης έκτακτου προσωπικού με σύμβαση εργασίας Ι.Δ.Ο.Χ.
| |

Ανακοίνωση πρόσληψης έκτακτου προσωπικού με σύμβαση εργασίας Ι.Δ.Ο.Χ.

Ανακοίνωση πρόσληψης έκτακτου προσωπικού με σύμβαση εργασίας Ι.Δ.Ο.Χ.  6Φ6ΝΩ17-39Λ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ.pdf, ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ (2).doc, ype8ini_dilosi. κωλύματος doc (3).doc, ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ…

Προκήρυξη ανοιχτής διαδικασίας μέσω του Ε. Σ. Η. Δ. Σ. για την επιλογή αναδόχου κατασκευής έργου
| |

Προκήρυξη ανοιχτής διαδικασίας μέσω του Ε. Σ. Η. Δ. Σ. για την επιλογή αναδόχου κατασκευής έργου

Προκήρυξη ανοιχτής διαδικασίας μέσω του Ε. Σ. Η. Δ. Σ. για την επιλογή αναδόχου κατασκευής έργου κημδής Διακήρυξη.pdf, ΨΩΘΔΩ17-Ν56- αναρτημένη…

Περίληψη διακήρυξης Διαγωνισμού ανοιχτής διαδικασίας μέσω του Ε. Σ. Η. Δ. Σ.
| |

Περίληψη διακήρυξης Διαγωνισμού ανοιχτής διαδικασίας μέσω του Ε. Σ. Η. Δ. Σ.

Ο Δήμος Πύργου προκηρύσσει Δημόσιο Ανοικτό Διαγωνισμό μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.) για την επιλογή αναδόχου κατασκευής…

Δ.Ο.Π.Π.: Πρόσκληση υποβολής προσφοράς
| |

Δ.Ο.Π.Π.: Πρόσκληση υποβολής προσφοράς

Δημοτικός Οργανισμός Πολιτισμού Πύργου: Πρόσκληση υποβολής προσφοράς   1.ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ.doc, ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΜΕ ΑΔΑΜ (1).pdf

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΜΕΣΩ ΤΟΥ Ε.Σ.Η.Δ.Σ. ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΟΥ
| |

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΜΕΣΩ ΤΟΥ Ε.Σ.Η.Δ.Σ. ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΟΥ

Ο Δήμος Πύργου προκηρύσσει Δημόσιο Ανοικτό Διαγωνισμό μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.)  για την επιλογή αναδόχου κατασκευής…

| |

Δ.Ο.Π.Π.: Πρόσκληση υποβολής προσφορών

Δ.Ο.Π.Π.: Πρόσκληση υποβολής προσφορών 1.ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ.pdf, ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΘΕΟΔΩΡΑΚΗ Σ ΜΕ ΑΔΑΜ.pdf, 1.ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΛΥΦΩΝΙΚΗ.doc, ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ…

Διαγωνισμός «Ενίσχυση τεχνικής φροντίδας αδέσποτων ζώων 2021 – Τμήμα Α' "ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΕΡΙΣΥΛΛΟΓΗΣ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ"
| |

Διαγωνισμός «Ενίσχυση τεχνικής φροντίδας αδέσποτων ζώων 2021 – Τμήμα Α' "ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΕΡΙΣΥΛΛΟΓΗΣ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ"

Διαγωνισμός «Ενίσχυση τεχνικής φροντίδας αδέσποτων ζώων 2021 – Τμήμα Α’ “ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΕΡΙΣΥΛΛΟΓΗΣ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ” 1. ΜΕΛΕΤΗ_signed (5).pdf, 2. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ_signed…