| |

Δ.Ο.Π.Π.: Πρόσκληση υποβολής προσφορών

Δημοτικός Οργανισμός Πολιτισμού Πύργου: Πρόσκληση υποβολής προσφορών ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΜΕ ΑΔΑΜ.pdf, 6.1 ΠΡΟΣΚΛ. ΥΠΟΒ. ΠΡΟΣΦ. IRIS ART.pdf, 1. ΤΕΧΝΙΚΗ…

| |

Δ.Ο.Π.Π.: Πρόσκληση υποβολής προσφορών

Δημοτικός Οργανισμός Πολιτισμού Πύργου: Πρόσκληση υποβολής προσφορών   1.ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΝΑΥΜΑΧΙΑ ΚΑΤΑΚΟΛΟΥ ΠΑΤΣΙΟΣ ΚΕΘΕΑ.pdf, 6.1 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 8.8.pdf,…

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για προμήθεια – αντικατάσταση του ανταλλακτικού Η/Υ
| |

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για προμήθεια – αντικατάσταση του ανταλλακτικού Η/Υ

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για προμήθεια – αντικατάσταση του ανταλλακτικού Η/Υ   ΚΗΜΔΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ.pdf

Προκήρυξη ανοιχτής διαδικασίας μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου: « Επέκταση υποδομών & Β' Φάση αποκατάστασης ανοικτού κολυμβητηρίου Δήμου Πύργου»
| |

Προκήρυξη ανοιχτής διαδικασίας μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου: « Επέκταση υποδομών & Β' Φάση αποκατάστασης ανοικτού κολυμβητηρίου Δήμου Πύργου»

Προκήρυξη ανοιχτής διαδικασίας μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου: « Επέκταση υποδομών…

Πρόσκληση για υποβολή προσφοράς υπηρεσίας έκδοσης πιστοποιητικού ελέγχου ανυψωτικού μηχανήματος
| |

Πρόσκληση για υποβολή προσφοράς υπηρεσίας έκδοσης πιστοποιητικού ελέγχου ανυψωτικού μηχανήματος

Πρόσκληση για υποβολή προσφοράς υπηρεσίας έκδοσης πιστοποιητικού ελέγχου ανυψωτικού μηχανήματος ΚΗΜΔΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (1).pdf

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για προμήθεια υλικών για τη δημιουργία κρουνών και σύνδεση τους με τις δεξαμενές
| |

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για προμήθεια υλικών για τη δημιουργία κρουνών και σύνδεση τους με τις δεξαμενές

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για προμήθεια υλικών για τη δημιουργία κρουνών και σύνδεση τους με τις δεξαμενές   ΚΗΜΔΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ…

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την προμήθεια ανταλλακτικών για τα τροχήλατα καροτσάκια συλλογής απορριμμάτων του Δήμου
| |

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την προμήθεια ανταλλακτικών για τα τροχήλατα καροτσάκια συλλογής απορριμμάτων του Δήμου

Πρόσκληση για υποβολή προσφοράς για την προμήθεια ανταλλακτικών για τα τροχήλατα καροτσάκια συλλογής απορριμμάτων του Δήμου   ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΗΜΔΗΣ (1).pdf

Δ.Ο.Π.Π.: Πρόσκληση υποβολής προσφορών
| |

Δ.Ο.Π.Π.: Πρόσκληση υποβολής προσφορών

Δημοτικός Οργανισμός Πολιτισμού Πύργου: Πρόσκληση υποβολής προσφορών    ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΜΕ ΑΔΑΜ (1).pdf, 1.ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΟΥΒΕΛΟΣ ΚΑΤΑΡΑΧΙ.pdf

| |

Δ.Ο.Π.Π.: Πρόσκληση υποβολής προσφοράς παροχής λογιστικών – φοροτεχνικών υπηρεσιών

Δ.Ο.Π.Π.: Πρόσκληση υποβολής προσφοράς παροχής λογιστικών – φοροτεχνικών υπηρεσιών   9.1 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΑΔΑΜ.pdf