Διαγωνισμός με τίτλο "ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΕ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2021 – 2022"
| |

Διαγωνισμός με τίτλο "ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΕ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2021 – 2022"

Διαγωνισμός με τίτλο “ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΕ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2021 – 2022”  1.1 ΜΕΛΕΤΗ_signed (2).pdf, 10.1 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ…

Λήψη απόφασης για τον ορισμό νέας καταληκτικής ημερομηνίας παραλαβής και αποσφράγισης των προσφορών του διαγωνισμού της υπηρεσίας: «ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΣΥΝΟΛΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ – RELEASE ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΥΡΓΟΥ ΕΤΟΥΣ 2021-2022»
| |

Λήψη απόφασης για τον ορισμό νέας καταληκτικής ημερομηνίας παραλαβής και αποσφράγισης των προσφορών του διαγωνισμού της υπηρεσίας: «ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΣΥΝΟΛΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ – RELEASE ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΥΡΓΟΥ ΕΤΟΥΣ 2021-2022»

Λήψη απόφασης για τον ορισμό νέας καταληκτικής ημερομηνίας παραλαβής και αποσφράγισης των προσφορών του διαγωνισμού της υπηρεσίας: «ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΣΥΝΟΛΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ…

Προκήρυξη ανοιχτής διαδικασίας αναδόχου κατασκευής του έργου με τίτλο: «ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΣΥΝΔΕΤΗΡΙΑΣ ΟΔΟΥ ΕΟ ΠΥΡΓΟΥ-ΑΡΧ. ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ Ε.Ο. ΠΥΡΓΟΥ-ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ»
| |

Προκήρυξη ανοιχτής διαδικασίας αναδόχου κατασκευής του έργου με τίτλο: «ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΣΥΝΔΕΤΗΡΙΑΣ ΟΔΟΥ ΕΟ ΠΥΡΓΟΥ-ΑΡΧ. ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ Ε.Ο. ΠΥΡΓΟΥ-ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ»

Προκήρυξη ανοιχτής διαδικασίας αναδόχου κατασκευής του έργου με τίτλο: «ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΣΥΝΔΕΤΗΡΙΑΣ ΟΔΟΥ ΕΟ ΠΥΡΓΟΥ-ΑΡΧ. ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΜΕ…

Ανακοίνωση υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 2/2021 για την πρόσληψη προσωπικού καθαριότητας σχολικών μονάδων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου
| |

Ανακοίνωση υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 2/2021 για την πρόσληψη προσωπικού καθαριότητας σχολικών μονάδων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου

Ανακοίνωση υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 2/2021 για την πρόσληψη προσωπικού καθαριότητας σχολικών μονάδων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ…

Διαγωνισμός με τίτλο «ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΣΥΝΟΛΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ – RELEASE ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΥΡΓΟΥ ΕΤΟΥΣ 2021 – 2022»
| |

Διαγωνισμός με τίτλο «ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΣΥΝΟΛΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ – RELEASE ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΥΡΓΟΥ ΕΤΟΥΣ 2021 – 2022»

Διαγωνισμός με τίτλο «ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΣΥΝΟΛΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ – RELEASE ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΥΡΓΟΥ ΕΤΟΥΣ 2021 – 2022»…

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2021 για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας Ορισμένου χρόνου
| |

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2021 για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας Ορισμένου χρόνου

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 1/2021 για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας Ορισμένου χρόνου    * Η ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ…

Διαγωνισμός με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟΥ – ΧΑΡΤΟΠΩΛΕΙΟΥ – ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟΥ, ΜΕΛΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟΝΕΡ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΥΡΓΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗ ΧΡΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2021 – 2022»
| |

Διαγωνισμός με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟΥ – ΧΑΡΤΟΠΩΛΕΙΟΥ – ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟΥ, ΜΕΛΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟΝΕΡ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΥΡΓΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗ ΧΡΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2021 – 2022»

Διαγωνισμός με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟΥ – ΧΑΡΤΟΠΩΛΕΙΟΥ – ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟΥ, ΜΕΛΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟΝΕΡ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ…