Περίληψη Διακήρυξης δημοπρασίας για τη μίσθωση ακινήτου για τη στέγαση του 2ου και 3ου Παιδικού Σταθμού του Δήμου Πύργου

Περίληψη Διακήρυξης δημοπρασίας για τη μίσθωση ακινήτου για τη στέγαση του 2ου και 3ου Παιδικού Σταθμού του Δήμου Πύργου

Περίληψη Διακήρυξης δημοπρασίας για τη μίσθωση ακινήτου κατάλληλου για τη χρήση καταφυγίου για τα αδέσποτα ζώα συντροφιάς

Περίληψη Διακήρυξης δημοπρασίας για τη μίσθωση ακινήτου κατάλληλου για τη χρήση καταφυγίου για τα αδέσποτα ζώα συντροφιάς

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΥΡΓΟΥ Προκηρύσσει Δημοπρασία μειοδοτική, φανερή και προφορική για τη μίσθωση ακινήτου από το Δήμο Πύργου κατάλληλου για τη…

Διαγωνισμός προμήθειας με τίτλο: “Προμήθεια και τοποθέτηση νέων προσκρουστήρων στη νότια πλευρά του κεντρικού προβλήτα του Λιμένα Κατακόλου”
|

Διαγωνισμός προμήθειας με τίτλο: “Προμήθεια και τοποθέτηση νέων προσκρουστήρων στη νότια πλευρά του κεντρικού προβλήτα του Λιμένα Κατακόλου”

Διακήρυξη Διαγωνισμού Ανοιχτής διαδικασίας για την επιλογή αναδόχου κατασκευής έργου: Επισκευή & αποκατάσταση κλειστού γυμναστηρίου Πύργου «Γ. Βασιλακόπουλος»

Διακήρυξη Διαγωνισμού Ανοιχτής διαδικασίας για την επιλογή αναδόχου κατασκευής έργου: Επισκευή & αποκατάσταση κλειστού γυμναστηρίου Πύργου «Γ. Βασιλακόπουλος»