Πρόσκληση σε Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
Καλείσθε όπως συμμετάσχετε σε κατεπείγουσα «Δια Περιφοράς» συνεδρίαση
του Δημοτικού Συμβουλίου Πύργου σήμερα 17 Ιουνίου 2022 ημέρα Παρασκευή από
12.00 έως 13.00 σύμφωνα με την παρ.5 του άρθρου 67 του Ν.3852/2010, όπως ισχύει
σήμερα.
ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 1. Λήψη απόφασης για την παραχώρηση της χρήσης κοινόχρηστου χώρου στην
  πλατεία Δικαστηρίων, στις 17-6-2022 για την πραγματοποίηση συναυλίας,
  κατόπιν αιτήσεως του κ. Κωνσταντόπουλου Στέφανου με ή χωρίς αντίτιμο
  (προτείνεται η παραχώρηση χωρίς αντίτιμο, διότι θα είναι ελεύθερη η
  πρόσβαση των πολιτών).
 2. Λήψη απόφασης για την παραχώρηση της χρήσης κοινόχρηστου χώρου στον
  πεζόδρομο του Αρχαιολογικού Μουσείου Πύργου στο ΝΠΔΔ «Δημοτικός
  Οργανισμός Πολιτισμού» για την πραγματοποίηση συναυλίας με την
  ορχήστρα «Τα χρώματα της Ήλιδας» στις 21-6-2022 με ή χωρίς αντίτιμο
  (προτείνεται η παραχώρηση χωρίς αντίτιμο, διότι θα είναι ελεύθερη η
  πρόσβαση των πολιτών).
 3. Λήψη απόφασης για την παραχώρηση κοινόχρηστου χώρου της κεντρικής
  πλατείας του Πύργου στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας για την
  πραγματοποίηση της μουσικής παράστασης «Γιορτή της Μουσικής» στις 22-6-
  2022 με ή χωρίς αντίτιμο(προτείνεται η παραχώρηση χωρίς αντίτιμο).
 4. Λήψη απόφασης για την παραχώρηση κοινόχρηστου χώρου της κεντρικής
  πλατείας του Πύργου στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας για την
  πραγματοποίηση της μουσικής παράστασης «Ορχήστρα Βασίλη Τσιτσάνη»
  στις 26-6-2022 με ή χωρίς αντίτιμο(προτείνεται η παραχώρηση χωρίς
  αντίτιμο).
 5. Λήψη απόφασης για την παραχώρηση της χρήσης κοινόχρηστου χώρου στην
  πλατεία του Θεάτρου ΑΠΟΛΛΩΝ (συμβολή οδών Συλλαϊδοπούλου –
  Μπότσαρη) στις 23-6-2022 για την πραγματοποίηση εκδήλωσης παρουσίασης
  βιβλίου, κατόπιν αιτήσεως του κ. Κορκολή Σωτηρίου με ή χωρίς αντίτιμο
  (προτείνεται η παραχώρηση χωρίς αντίτιμο).
  (Η συνεδρίαση κρίνεται ως κατεπείγουσα για την πραγματοποίηση των εκδηλώσεων τις προσεχείς
  ημέρες.
  Παρακαλούνται οι Δημοτικοί Σύμβουλοι και ο Πρόεδρος του Συμβουλίου της
  Δημοτικής Κοινότητας Πύργου να δηλώσουν τη συμμετοχή τους στη συνεδρίαση καθώς
  και τη θέση τους επί των θεμάτων, είτε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail στη
  διεύθυνση ds@1489.syzefxis.gov.gr), είτε αυτοπροσώπως στο γραφείο του Προέδρου
  του Δημοτικού Συμβουλίου ή επιδίδοντας σχετικό έγγραφο με τις απόψεις και την
  ψήφο τους επί των εισηγήσεων.