Απόφαση έγκρισης νέου Κανονισμού Λειτουργίας Εμποροπανηγύρεων και απόφαση καθορισμού των τελών άρθρου 13 του νέου Κανονισμού Λειτουργίας Εμποροπανηγύρεων

Απόφαση έγκρισης νέου Κανονισμού Λειτουργίας Εμποροπανηγύρεων και απόφαση καθορισμού των τελών άρθρου 13 του νέου Κανονισμού Λειτουργίας Εμποροπανηγύρεων