Λήψη αποφάσεων: Έγκρισης του νέου Κανονισμού Λειτουργίας Λαϊκών Αγορών και καθορισμού τελών του άρθρου 10 του σχεδίου του νέου κανονισμού

Λήψη αποφάσεων: Έγκρισης του νέου Κανονισμού Λειτουργίας Λαϊκών Αγορών και καθορισμού τελών του άρθρου 10 του σχεδίου του νέου κανονισμού