Δημοτικό Συμβούλιο Πύργου: Κατεπείγουσα «δια περιφοράς» συνεδρίαση (17/6)

Δημοτικό Συμβούλιο Πύργου: Κατεπείγουσα «δια περιφοράς» συνεδρίαση (17/6)

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ ΗΚαλείσθε όπως συμμετάσχετε σε κατεπείγουσα «Δια Περιφοράς» συνεδρίασητου Δημοτικού Συμβουλίου Πύργου σήμερα…