| |

Πρόσκληση για υποβολή προσφοράς "ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΕΝΔΥΣΗΣ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΔΗΜΟΥ ΠΥΡΓΟΥ"

| |

Περίληψη διακήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού "Άμεσα και προσωρινά μέτρα προστασίας κτιριακών όγκων Ξυστρή"

| |

Πρόσκληση για υποβολή προσφοράς "Έγκριση πραγματοποίησης εκδήλωσης στα Φονικά της ΤΚ Καράτουλα που θα πραγματοποιηθεί στις 14/7/2019 και εξειδίκευση της σχετικής πίστωσης"

| |

Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού "Άμεσα και προσωρινά μέτρα προστασίας κτιριακών όγκων θεματικού πάρκου Ξυστρή"

| |

Πρόσκληση για υποβολή προσφοράς "Ανάθεση παρακολούθησης σεμιναρίου με θέμα: Νέες ρυθμίσεις νομοθεσίας Δ. Συμβάσεων στα πλαίσια του Ν. 4605/2019"

| |

Πρόσκληση για υποβολή προσφοράς "Ανάθεση παρακολούθησης σεμιναρίου με θέμα: Νέες ρυθμίσεις νομοθεσίας Δ. Συμβάσεων στα πλαίσια του Ν. 4605/2019"