Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού με τίτλο "Ενίσχυση εθελοντικής ομάδας Δήμου Πύργου με προμήθεια ειδών ένδυσης και προμήθεια εξοπλισμού"
| |

Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού με τίτλο "Ενίσχυση εθελοντικής ομάδας Δήμου Πύργου με προμήθεια ειδών ένδυσης και προμήθεια εξοπλισμού"

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ: Επιλογή αναδόχου εκτέλεσης του έργου με τίτλο "Ανάπλαση Πλατείας Κύπρου στον Πύργο"
| |

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ: Επιλογή αναδόχου εκτέλεσης του έργου με τίτλο "Ανάπλαση Πλατείας Κύπρου στον Πύργο"

Συνοπτικός διαγωνισμός "Προμήθεια Μηχανογραφικού εξοπλισμού για τις ανάγκες των Υπηρεσιών του Δήμου Πύργου
| |

Συνοπτικός διαγωνισμός "Προμήθεια Μηχανογραφικού εξοπλισμού για τις ανάγκες των Υπηρεσιών του Δήμου Πύργου

Συνοπτικός Διαγωνισμός για την επιλογή αναδόχου της μελέτης "Σύνταξη τεχνικών μελετών για την ωρίμανση των έργων που εντάσσονται στην ΣΑΕΠ 801"
| |

Συνοπτικός Διαγωνισμός για την επιλογή αναδόχου της μελέτης "Σύνταξη τεχνικών μελετών για την ωρίμανση των έργων που εντάσσονται στην ΣΑΕΠ 801"

Διακήρυξη συνοπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου "Ανάπλαση κεντρικών νησίδων οδού Μητροπολίτη Αντωνίου (Πρώην Πατρών) στην πόλη του Πύργου
| |

Διακήρυξη συνοπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου "Ανάπλαση κεντρικών νησίδων οδού Μητροπολίτη Αντωνίου (Πρώην Πατρών) στην πόλη του Πύργου

Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού με ανοιχτή διαδικασία επιλογή αναδόχων για τν κατασκευή του έργου "Συντήρηση – Επισκευή Αθλητικών Χώρων Δήμου Πύργου"
| |

Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού με ανοιχτή διαδικασία επιλογή αναδόχων για τν κατασκευή του έργου "Συντήρηση – Επισκευή Αθλητικών Χώρων Δήμου Πύργου"

Διακήρυξη διαγωνισμού "Είδη Βιβλιοπωλείου – Χαρτοπωλείου – Τυπογραφείου για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου Πύργου κατά τη χρονική περίοδο 2018-2019"
| |

Διακήρυξη διαγωνισμού "Είδη Βιβλιοπωλείου – Χαρτοπωλείου – Τυπογραφείου για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου Πύργου κατά τη χρονική περίοδο 2018-2019"