ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για την ανάδειξη αναδόχου δημόσιας σύμβασης παροχής υπηρεσίας «Ναυαγοσωστική κάλυψη ακτών Δήμου Πύργου 2023»
|

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για την ανάδειξη αναδόχου δημόσιας σύμβασης παροχής υπηρεσίας «Ναυαγοσωστική κάλυψη ακτών Δήμου Πύργου 2023»

Ανακοίνωση πρόσληψης έκτακτου προσωπικού με σύμβαση εργασίας Ι.Δ.Ο.Χ. λόγω κήρυξης του Δήμου Πύργου σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης (αφορά την Τ.Κ. Κορυφής της Δ.Ε. Ιάρδανου)

Ανακοίνωση πρόσληψης έκτακτου προσωπικού με σύμβαση εργασίας Ι.Δ.Ο.Χ. λόγω κήρυξης του Δήμου Πύργου σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης (αφορά την Τ.Κ. Κορυφής της Δ.Ε. Ιάρδανου)

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΟΥ
|

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΟΥ

Ανακοίνωση πρόσληψης και σχετικοί πίνακες έκτακτου προσωπικού στην υπ’ αρ. 37526/14-12-2022 ανακοίνωση που αφορά την κοινότητα Κορυφής της Δ.Ε. Ιάρδανου
|

Ανακοίνωση πρόσληψης και σχετικοί πίνακες έκτακτου προσωπικού στην υπ’ αρ. 37526/14-12-2022 ανακοίνωση που αφορά την κοινότητα Κορυφής της Δ.Ε. Ιάρδανου

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΟΥ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΟΥ

Ανακοίνωση πρόσληψης έκτακτου προσωπικού με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ λόγω κήρυξης του Δήμου σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης

Ανακοίνωση πρόσληψης έκτακτου προσωπικού με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ λόγω κήρυξης του Δήμου σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης