Ανακοινώσεις πρόσληψης έκτακτου προσωπικού με σύμβαση εργασίας Ι.Δ.Ο.Χ. λόγω κήρυξης του Δήμου Πύργου σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης

Ανακοινώσεις πρόσληψης έκτακτου προσωπικού με σύμβαση εργασίας Ι.Δ.Ο.Χ. λόγω κήρυξης του Δήμου Πύργου σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης

Διακήρυξη «Προμήθεια – Τοποθέτηση εξοπλισμού Παιδικών Χαρών στις Τ.Κ. Βουνάργου, Καράτουλα & Μυρτιάς»
| |

Διακήρυξη «Προμήθεια – Τοποθέτηση εξοπλισμού Παιδικών Χαρών στις Τ.Κ. Βουνάργου, Καράτουλα & Μυρτιάς»

Διακήρυξη «Προμήθεια – Τοποθέτηση εξοπλισμού Παιδικών Χαρών στις Τ.Κ. Βουνάργου, Καράτουλα & Μυρτιάς» 1. ΜΕΛΕΤΗ_signed (6).pdf, 2. ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ_signed…

Δ.Ο.Π.Π.: Πρόσκληση υποβολής προσφοράς
| |

Δ.Ο.Π.Π.: Πρόσκληση υποβολής προσφοράς

Δ.Ο.Π.Π.: Πρόσκληση υποβολής προσφοράς ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΠΡΟΒΟΛΕΣ ΜΕ ΑΔΑΜ.pdf, 1.ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΚΙΝΦΟΥ.doc

Περίληψη Διακήρυξης Ανοιχτής Διαδικασίας μέσω του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. για την επιλογή αναδόχου κατασκευής έργου
| |

Περίληψη Διακήρυξης Ανοιχτής Διαδικασίας μέσω του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. για την επιλογή αναδόχου κατασκευής έργου

Περίληψη Διακήρυξης Ανοιχτής Διαδικασίας μέσω του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. για την επιλογή αναδόχου κατασκευής έργου   περίληψη διακήρυξης για ανάρτηση.pdf