Επαναληπτική Περίληψη Διακήρυξης δημοπρασίας για την αγορά ακινήτου κατάλληλου για τη δημιουργία Ιστορικού Μουσείου

Επαναληπτική Περίληψη Διακήρυξης δημοπρασίας για την αγορά ακινήτου κατάλληλου για τη δημιουργία Ιστορικού Μουσείου