Δημοτικό Συμβούλιο Πύργου: Πρόσκληση σε συνεδρίαση (με τηλεδιάσκεψη

Πρόσκληση του Δημοτικού Συμβουλίου Πύργου σε τακτική συνεδρίαση με τηλεδιάσκεψη (μέσω skype) στις 23 Δεκεμβρίου 2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 18.00 μ.μ.

ΘΕΜΑΤΑ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 

 

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ 23-12-2020.pdf