Δημοτικό Συμβούλιο Πύργου: Πρόσκληση σε συνεδρίαση (με τηλεδιάσκεψη

Πρόσκληση του Δημοτικού Συμβουλίου Πύργου σε τακτική συνεδρίαση με τηλεδιάσκεψη (μέσω skype) στις 29 Ιανουαρίου 2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 18.00 μ.μ.

ΘΕΜΑΤΑ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ 29-01-2021.pdf