Δημοτικό Συμβούλιο Πύργου: Πρόσκληση σε συνεδρίαση (με τηλεδιάσκεψη

Πρόσκληση του Δημοτικού Συμβουλίου Πύργου σε τακτική συνεδρίαση με τηλεδιάσκεψη (μέσω zoom) στις 3 Μαρτίου 2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 18.30 μ.μ.

 ΘΕΜΑΤΑ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 3-3-2021.pdf