• Παν. Αντωνακόπουλος: «Ενίσχυση του Δήμου με προσωπικό κι ευκαιρία αναβάθμισης ικανοτήτων δεκάδων ανέργων»

Στην τελική φάση της βρίσκεται η ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων για το Πρόγραμμα «Προώθηση της απασχόλησης μέσω Προγραμμάτων Κοινωφελούς Χαρακτήρα για 25.000 άτομα σε Δήμους, Περιφέρειες, Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφερειών (ΚΚΠΠ)/ συναφείς φορείς, Υπηρεσίες Υπουργείων και άλλων φορέων», αφού την προσεχή Παρασκευή 18/3 ολοκληρώνεται η σχετική προθεσμία.

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε εγγεγραμμένους στο Μητρώο του ΟΑΕΔ ανέργους που πληρούν τις ειδικότερες προϋποθέσεις συμμετοχής που αναφέρονται στη σχετική πρόσκληση κι είναι διάρκειας οκτώ μηνών. Η επιλογή γίνεται με συγκεκριμένη και προκαθορισμένη μοριοδότηση εκ του Οργανισμού.

Η υποβολή αιτήσεων από τους ενδιαφερομένους γίνεται μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης του Δημοσίου gov.gr στη διεύθυνση: https://www.gov.gr/ipiresies/ergasia-kai-asphalise/apozemioseis-kai-parokhes/programmata-koinophelous-kharaktera

Επίσης μπορούν να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση και στον διαδικτυακό τόπο του ΟΑΕΔ (www.oaed.gr), χρησιμοποιώντας το σχετικό πεδίο καταχώρισης ηλεκτρονικών αιτήσεων.

Περισσότερες πληροφορίες στη διεύθυνση: https://www.oaed.gr/proghrammata-anoikhta

  • Σε ότι αφορά τους Δήμους της Ηλείας, από το πρόγραμμα αυτό έχουν προβλεφθεί συνολικά 405 θέσεις, διαφόρων ειδικοτήτων. Εκ των οποίων οι περισσότερες για το Δήμο Πύργου και συγκεκριμένα 101 θέσεις (άλλες 75 έχουν δοθεί για το Δήμο Ήλιδας, κι οι υπόλοιπες μοιράστηκαν στους άλλους πέντε Δήμους του Νομού).

“Αξιοποιούμε κάθε ευκαιρία απασχόλησης και θα συνεχίσουμε στο μέγιστο βαθμό”

Όπως επεσήμανε σε τοποθέτηση του ο Δήμαρχος Πύργου Παναγιώτης Αντωνακόπουλος:

«Ο Δήμος Πύργου, προκειμένου να στηρίξει συνδημότες ανέργους έχει την ευκαιρία να αξιοποιήσει ξανά ένα πρόγραμμα του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού, συμβάλλοντας έτσι και στον περιορισμό της ανεργίας για όσο διάστημα αυτό διαρκεί.

Το πρόγραμμα αυτό θα ενισχύσει τον Δήμο μας με πολύτιμο προσωπικό διαφόρων ειδικοτήτων και ταυτόχρονα θα δώσει την ευκαιρία σε δεκάδες ανέργους της πόλης και της περιοχής μας να αναβαθμίσουν τις ικανότητές τους και να έχουν έπειτα καλύτερες συνθήκες για να ενταχθούν πιο δυναμικά στην αγορά εργασίας.

Εμείς – όπως έχω τονίσει κι άλλες φορές – θέλουμε ώστε ευρύτερα η Τοπική Αυτοδιοίκηση να μπορεί να αξιοποιεί όσο είναι δυνατόν και με κάθε ευκαιρία το τεράστιο δυναμικό των ανέργων που υπάρχει στην τοπική αγορά εργασίας, και το οποίο, είτε λόγω ηλικίας, είτε λόγω χαμηλών προσόντων, ή και λόγω ειδικών καταστάσεων, δεν απορροφάται από την ιδιωτική αγορά εργασίας, που βέβαια κι αυτή κλυδωνίζεται, ειδικά αυτή την εποχή.

Οτιδήποτε υπάρχει η ανάγκη και η δυνατότητα να αξιοποιείται, από εμάς αυτό θα γίνεται στο μέγιστο βαθμό».