ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Για την παροχή υπηρεσίας, που αφορά τον “ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΤΟΥ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΑΥΛΑΚΑ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΛΑΤΖΟΙΟΥ”

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ (16).pdf