Πρόσκληση για υποβολή προσφοράς «Εργασίες συντήρησης - βελτίωσης δασικού οδικού δικτύου ΔΕ Ιάρδανου»

Πρόσκληση για υποβολή προσφοράς «Εργασίες συντήρησης – βελτίωσης δασικού οδικού δικτύου ΔΕ Ιάρδανου»

 

ΚΗΜΔΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ.pdf