Λήψη απόφασης περί ματαίωσης της διαγωνιστικής διαδικασίας για παραχώρηση απλής χρήσης αιγιαλού και παραλίας α) για ομπρέλες

Λήψη απόφασης περί ματαίωσης της διαγωνιστικής διαδικασίας για παραχώρηση απλής χρήσης αιγιαλού και παραλίας α) για ομπρέλες, ξαπλώστρες και β) για καντίνες.

6808Ω17-6ΥΦ.pdf