Ξεκίνησε η νέα προγραμματική περίοδος συγχρηματοδοτούμενων έργων από τα χρηματοδοτικά προγράμματα :  ΕΣΠΑ – ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ – ΥΠΕΣ και από άλλα Υπουργεία που διαχειρίζονται πιστώσεις.   Ο Δήμος Πύργου πρέπει να ωριμάσει και να εντάξει έργα μέσα σε στενά όρια  χρονικού προγραμματισμού της εκτέλεσής τους χωρίς να τίθεται σε καθεστώς επιτήρησης. Ως δικαιούχος ο Δήμος Πύργου  πρέπει να υλοποιήσει σύμφωνα με το νομικό πλαίσιο όλα τα απαιτούμενα διορθωτικά μέτρα  και να συμμορφωθεί  ώστε να εγκριθούν όλες οι αποφάσεις  ένταξης των πράξεων που προγραμματίζει. Για τον λόγο αυτό η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών από 01/07/2024 θα δέχεται το κοινό και τους δημότες για προσωπικά τους αιτήματα μόνο δυο εργάσιμες ημέρες κάθε εβδομάδα, ΤΡΙΤΗ και ΠΕΜΠΤΗ.