Δ.Ε.Υ.Α. Πύργου: Ενημέρωση για έκτακτη βλάβη

«Λόγω έκτακτης βλάβης στον κεντρικό αγωγό ύδρευσης τροφοδοσίας του Πύργου, θα γίνει γενική διακοπή μέχρι αποκατάστασης της βλάβης και παρακαλούμε για την κατανόησή σας».