Δημοτικό Συμβούλιο Πύργου: Πρόσκληση σε κατεπείγουσα δια περιφοράς συνεδρίαση (3/12)

Δημοτικό Συμβούλιο Πύργου: Πρόσκληση σε κατεπείγουσα δια περιφοράς συνεδρίαση (3/12, ώρες 09.00 π.μ. – 11.00 π.μ.)

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ (13).pdf