Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση της Σχολικής Επιτροπής Μονάδων Β'/θμιας Εκπ/σης Δήμου Πύργου, Πέμπτη 18/10/2018, ώρα 13:00

Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση της Σχολικής Επιτροπής Μονάδων Β'/θμιας Εκπ/σης Δήμου Πύργου, Πέμπτη 18/10/2018, ώρα 13:00