Πρόσκληση για υποβολή προσφοράς "Έγκριση διοργάνωσης των αγώνων κλασικού αθλητισμού (Βιλαέτεια) στις 15-06-2019 και εξειδίκευση της σχετικής πίστωσης"
| |

Πρόσκληση για υποβολή προσφοράς "Έγκριση διοργάνωσης των αγώνων κλασικού αθλητισμού (Βιλαέτεια) στις 15-06-2019 και εξειδίκευση της σχετικής πίστωσης"

Πρόσκληση για υποβολή προσφοράς "Παροχή υπηρεσιών απομάκρυνσης των υπολειμμάτων καθαρισμού της βλάστησης σε περιβάλλοντες χώρους και οικοπεδικές εκτάσεις στο Δήμο μας.
| |

Πρόσκληση για υποβολή προσφοράς "Παροχή υπηρεσιών απομάκρυνσης των υπολειμμάτων καθαρισμού της βλάστησης σε περιβάλλοντες χώρους και οικοπεδικές εκτάσεις στο Δήμο μας.

Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού με τίτλο "Ενίσχυση εθελοντικής ομάδας Δήμου Πύργου με προμήθεια ειδών ένδυσης και προμήθεια εξοπλισμού"
| |

Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού με τίτλο "Ενίσχυση εθελοντικής ομάδας Δήμου Πύργου με προμήθεια ειδών ένδυσης και προμήθεια εξοπλισμού"

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ: Επιλογή αναδόχου εκτέλεσης του έργου με τίτλο "Ανάπλαση Πλατείας Κύπρου στον Πύργο"
| |

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ: Επιλογή αναδόχου εκτέλεσης του έργου με τίτλο "Ανάπλαση Πλατείας Κύπρου στον Πύργο"

Συνοπτικός διαγωνισμός "Προμήθεια Μηχανογραφικού εξοπλισμού για τις ανάγκες των Υπηρεσιών του Δήμου Πύργου
| |

Συνοπτικός διαγωνισμός "Προμήθεια Μηχανογραφικού εξοπλισμού για τις ανάγκες των Υπηρεσιών του Δήμου Πύργου

Συνοπτικός Διαγωνισμός για την επιλογή αναδόχου της μελέτης "Σύνταξη τεχνικών μελετών για την ωρίμανση των έργων που εντάσσονται στην ΣΑΕΠ 801"
| |

Συνοπτικός Διαγωνισμός για την επιλογή αναδόχου της μελέτης "Σύνταξη τεχνικών μελετών για την ωρίμανση των έργων που εντάσσονται στην ΣΑΕΠ 801"