Απογορεύεται η διέλευση, η στάση και η στάθμευση σε δασικές εκτάσεις λόγω  υψηλού κινδύνου πρόκλησης πυρκαγιάς.

Απογορεύεται η διέλευση, η στάση και η στάθμευση σε δασικές εκτάσεις λόγω υψηλού κινδύνου πρόκλησης πυρκαγιάς.