ΘΕΜΑΤΑ ΗΔ:  

1.       Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο για την αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου Πύργου οικονομικού έτους 2019 (31402/7-11-19 έγγραφο Δ.ΟΙΚ.ΥΠ.).

2.    Λήψη απόφασης έγκρισης μετακίνησης αιρετών του Δήμου Πύργου εκτός έδρας.

3.    Λήψη απόφασης έγκρισης της 3ης αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δημοτικού Οργανισμού Πολιτισμού Πύργου οικονομικού έτους 2019.

4.    Λήψη απόφασης έγκρισης της υπ’αρ. 133/2019 απόφασης που αφορά αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Πύργου οικονομικού έτους 2019.

5.       Αντικατάσταση δικηγόρου για να προβεί σε σύνταξη και κατάθεση αίτησης αναίρεσης και αίτησης αναστολής κατά της Α294/2019 Απόφασης του Διοικητικού Εφετείου Πατρών ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας .

6.       Λήψη απόφασης έγκρισης όρων διακήρυξης της προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια ελαστικών έτους 2019-2020 / επισκευή & συντήρηση ελαστικών».

7.       Λήψη απόφασης έγκρισης όρων διακήρυξης της προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια μηχανημάτων έργου και συνοδευτικού εξοπλισμού».

PDF icon ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 34.pdf