ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΗΜΕΡΑ 15-7-2020
Συγκλήθηκε σε δια περιφοράς συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Πύργου με
θέμα :

Λήψη απόφασης για την έκδοση ψηφίσματος διαμαρτυρίας για την προκλητική
παράλειψη του Υπουργείου Υγείας που δεν συμπεριέλαβε το Νοσοκομείο του
Πύργου στην προκήρυξη πρόσληψης Ιατρών.