ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

      Σας ενημερώνουμε ότι η Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών του Δήμου Πύργου και τα Τμήματα αυτής:

  1. Τμήμα Αδειοδοτήσεων και Ρύθμισης Εμπορικών Δραστηριοτήτων

  2. Γραφείο Λαϊκών Αγορών

  3. Δημοτολόγιο 

  4. Ληξιαρχείο 

  5. Τμήμα Προσωπικού και Μισθοδοσίας

  6. Τμήμα Διοίκησης και Πρωτόκολλο

  βρίσκονται από   1/11/2019 στο ισόγειο του Δημαρχείου επί της Τάκη Πετροπούλου και Πατρών (Πολύκεντρο) και στα τηλέφωνα: 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΤΗΛΕΦΩΝΟ

FAX

Δ/ΝΣΗ

26213-62605

Τμήμα Αδειοδοτήσεων και Ρύθμισης Εμπορικών δραστηριοτήτων 

26213-62612

Γραφείο Λαϊκών Αγορών – Κυρώσεις

26213-62613

Δημοτολόγιο 

26213-62634,        -637, -639

26213-62670

Ληξιαρχείο

26213-62658,       -683

Τμήμα Προσωπικού και Μισθοδοσίας

26213-62611,        -655, -656

26213-62684

Τμήμα Διοίκησης και Πρωτόκολλο

26213-62677,        -668

Κλητήρες 

26213-62666

Ο Αντιδήμαρχος Δ.Δ.Υ. και Παιδείας

                           ΜΕΣΣΑΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ