πΠρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος συμμετοχής στα τμήματα μάθησης του Κέντρου Διά Βίου Μάθησης (Κ.Δ.Β.Μ.) Δήμου ΠΥΡΓΟΥ 

Ενημερώνουμε κάθε ενδιαφερόμενο/η ότι ο Δήμος ΠΥΡΓΟΥ, το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων (διά της Γενικής Γραμματείας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Διά Βίου Μάθησης) και το Ίδρυμα Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης συνεχίζουν επιτυχώς τη λειτουργία του Κ.Δ.Β.Μ. του Δήμου ΠΥΡΓΟΥ στο οποίο θα υλοποιηθούν προγράμματα Γενικής Εκπαίδευσης Ενηλίκων με εκπαιδευτικές δράσεις Εθνικής και Τοπικής Εμβέλειας. Στο Κ.Δ.Β.Μ. του Δήμου ΠΥΡΓΟΥ μπορούν να δημιουργηθούν τμήματα για τα ακόλουθα προγράμματα: 

Α/Α ΤΙΤΛΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΕ ΩΡΕΣ 

1 Ανακύκλωση και κομποστοποίηση 25 2 Γεωργία και Φυσικοί Πόροι 25 3 Επιχειρηματικότητα και Τουριστική – Πολιτιστική Ανάπτυξη 25 4 Αρωματικά- Φαρμακευτικά Φυτά 25 5 Κανόνες οικονομικής διαχείρισης αγροτικής επιχειρηματικής δραστηριότητας 25 6 Διαδικτυακή προβολή και διαχείριση επιχείρησης τουριστικών υπηρεσιών 25 7 Δημιουργία Ιστοσελίδας 50 8 Νέες Τεχνολογίες στην Τρίτη Ηλικία 25 9 Διαδικτυακά εργαλεία και υπηρεσίες στην καθημερινή ζωή 25 10 Ηλεκτρονική εφημερίδα 50 

Τα προσφερόμενα προγράμματα μπορούν να παρακολουθήσουν ενήλικες ανεξαρτήτως χώρας καταγωγής, ηλικίας και μόρφωσης, καθώς και μέλη ευάλωτων κοινωνικά ομάδων. Για την ένταξη των ενδιαφερομένων στα τμήματα απαιτείται η συμπλήρωση σχετικής αίτησης με επίδειξη του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή του διαβατηρίου του υποψήφιου. Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» 

Για πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής απευθυνθείτε στο Κέντρο Δια Βίου Μάθησης: Τηλ. : 2621362622 , 2621362417 , 2621362433 Ταχ. Διεύθυνση: «Πολύκεντρο» οδός Πατρών & Τ.Πετροπούλου – Β’ όροφος & 

«Λάτσειο Δημοτικό Μέγαρο» Πλατεία Σ. Καράγιωργα – Α’ όροφος Email: kdvmpyrgou@1489.syzefxis.gov.gr 

Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.