«Ορισμός εκπροσώπου στην Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης».

Προκειμένου να συγκροτηθεί η Δημοτική Επιτροπής Διαβούλευσης του Δήμου Πύργου, σύμφωνα με το Νόμο, παρακαλούμε όπως μας υποδείξετε έναν εκπρόσωπό σας και τον αναπληρωτή του, έως την Τρίτη 26-11-2019,  προκειμένου να συμμετέχει στην ανωτέρω Επιτροπή.

                                                                                               Ο Δήμαρχος Πύργου

                                                                                  Παναγιώτης  Αντωνακόπουλος