Ορισμός Αναπληρώτριας Προισταμένης του τμήματος Αποκομιδής Απορριμμάτων και Ανακυκλώσιμων Υλικών

Με απόφαση Δημάρχου ορίστηκε νέα Αναπληρώτρια Προισταμένη του Τμήματος Αποκομιδής Απορριμμάτων και Ανακυκλώσιμων υλικών της Δ/νσης Καθαριότητας η κα Ελένη Γάζου.

Ο Δήμαρχος Πύργου κ. Γαβριήλ Λιατσής δήλωσε ότι οι άξιοι και εργατικοί υπάλληλοι πρέπει να ανταμείβονται και να τοποθετούνται σε θέσεις ευθύνης.

Η κα Ελένη Γάζου δήλωσε ότι θα κάνει το καλύτερο δυνατόν ώστε να ανταποκριθεί στα νέα της καθήκοντα.