Ανακοίνωση Δ/νσης Καθαριότητας Ανακύκλωσης & Πρασίνου

ΔΗΜΟΣ ΠΥΡΓΟΥ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΟΥ

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Λόγω κλαδέματος των δέντρων την Πέμπτη 27/09/2018 η οδός Γερμανού θα παραμείνει κλειστή από 7:00πμ έως 11:00 πμ.

Παρακαλούμε για την προσοχή σας.

Ο Αντιδήμαρχος Καθαριότητας

Ανακύκλωσης & Πρασίνου

Ζουμπάκης Αυγερινός