Πρόσκληση για υποβολή προσφοράς παροχής υπηρεσιών για τη συμμετοχή σε επιστημονικό Συνέδριο
| |

Πρόσκληση για υποβολή προσφοράς παροχής υπηρεσιών για τη συμμετοχή σε επιστημονικό Συνέδριο

Πρόσκληση για υποβολή προσφοράς παροχής υπηρεσιών για τη συμμετοχή σε επιστημονικό Συνέδριο   ΚΗΜΔΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ (1).pdf

Πρόσκληση για υποβολή προσφοράς υπηρεσίας προμήθειας υλικών για τη δημιουργία κρουνών και τη σύνδεσή τους με δεξαμενές
| |

Πρόσκληση για υποβολή προσφοράς υπηρεσίας προμήθειας υλικών για τη δημιουργία κρουνών και τη σύνδεσή τους με δεξαμενές

Πρόσκληση για υποβολή προσφοράς υπηρεσίας προμήθειας υλικών για τη δημιουργία κρουνών και τη σύνδεσή τους με δεξαμενές   ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ…

Πρόσκληση για υποβολή προσφοράς προμήθειας πλαστικών δεξαμενών
| |

Πρόσκληση για υποβολή προσφοράς προμήθειας πλαστικών δεξαμενών

Πρόσκληση για υποβολή προσφοράς προμήθειας πλαστικών δεξαμενών   ΚΗΜΔΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ.pdf

Ανακοίνωση για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας Ορισμένου χρόνου διάρκειας τεσσάρων (4) μηνών για κάλυψη αναγκών Πυρασφάλειας – Πυροπροστασίας
| |

Ανακοίνωση για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας Ορισμένου χρόνου διάρκειας τεσσάρων (4) μηνών για κάλυψη αναγκών Πυρασφάλειας – Πυροπροστασίας

Ανακοίνωση για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας Ορισμένου χρόνου διάρκειας τεσσάρων (4) μηνών για κάλυψη αναγκών Πυρασφάλειας – Πυροπροστασίας …

Πρόσκληση για υποβολή προσφοράς παροχής υπηρεσίας "Εργασίες συντήρησης-βελτίωσης δασικού οδικού δικτύου Δ.Ε. Πύργου"
| |

Πρόσκληση για υποβολή προσφοράς παροχής υπηρεσίας "Εργασίες συντήρησης-βελτίωσης δασικού οδικού δικτύου Δ.Ε. Πύργου"

Πρόσκληση για υποβολή προσφοράς παροχής υπηρεσίας “Εργασίες συντήρησης-βελτίωσης δασικού οδικού δικτύου Δ.Ε. Πύργου”    ΚΗΜΔΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ.pdf

Πρόσκληση για υποβολή προσφοράς παροχής υπηρεσίας "Απομάκρυνση των υπολειμμάτων βλάστησης σε κοινόχρηστους χώρους 2021"
| |

Πρόσκληση για υποβολή προσφοράς παροχής υπηρεσίας "Απομάκρυνση των υπολειμμάτων βλάστησης σε κοινόχρηστους χώρους 2021"

Πρόσκληση για υποβολή προσφοράς παροχής υπηρεσίας “Απομάκρυνση των υπολειμμάτων βλάστησης σε κοινόχρηστους χώρους 2021”       ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΗΜΔΗΣ.pdf

| |

Δ.Ο.Π.Π.: Πρόσκληση υποβολής προσφορών

Πρόσκληση υποβολής προσφορών   ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΛΥΜΠΙΟΝ-ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ-PORT FESTIVAL.pdf, 6.1 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 31.7.pdf, ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΜΕ ΑΔΑΜ.pdf

Πρόσκληση για υποβολή προσφοράς «Εργασίες συντήρησης – βελτίωσης δασικού οδικού δικτύου ΔΕ Ιάρδανου»
| |

Πρόσκληση για υποβολή προσφοράς «Εργασίες συντήρησης – βελτίωσης δασικού οδικού δικτύου ΔΕ Ιάρδανου»

Πρόσκληση για υποβολή προσφοράς «Εργασίες συντήρησης – βελτίωσης δασικού οδικού δικτύου ΔΕ Ιάρδανου»   ΚΗΜΔΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ.pdf

Πρόσκληση για υποβολή προσφοράς για την παροχή υπηρεσιών "Ταχυμεταφορές 2021-2022"
| |

Πρόσκληση για υποβολή προσφοράς για την παροχή υπηρεσιών "Ταχυμεταφορές 2021-2022"

Πρόσκληση για υποβολή προσφοράς   ΚΗΜΔΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ.pdf