Διακήρυξη διαγωνισμού "Υποστήριξη συνόλου εξοπλισμού Πληροφορικής και Εφαρμογών Λογισμικού (για ένα έτος από την υπογραφή της σύμβασης) – PELEASE Λογισμικού του Δήμου Πύργου (έτους 2018)"
| |

Διακήρυξη διαγωνισμού "Υποστήριξη συνόλου εξοπλισμού Πληροφορικής και Εφαρμογών Λογισμικού (για ένα έτος από την υπογραφή της σύμβασης) – PELEASE Λογισμικού του Δήμου Πύργου (έτους 2018)"

Διακήρυξη διαγωνισμού "Προμήθεια ειδών καθαριότητας και λοιπών αναλώσιμων ειδών παντοπωλείου για τις ανάγκες του Δήμου Πύργου και Νομικών Προσώπων αυτού"
| |

Διακήρυξη διαγωνισμού "Προμήθεια ειδών καθαριότητας και λοιπών αναλώσιμων ειδών παντοπωλείου για τις ανάγκες του Δήμου Πύργου και Νομικών Προσώπων αυτού"