Διαγωνισμός προμήθειας με τίτλο: “Προμήθεια και τοποθέτηση νέων προσκρουστήρων στη νότια πλευρά του κεντρικού προβλήτα του Λιμένα Κατακόλου”
|

Διαγωνισμός προμήθειας με τίτλο: “Προμήθεια και τοποθέτηση νέων προσκρουστήρων στη νότια πλευρά του κεντρικού προβλήτα του Λιμένα Κατακόλου”

Διακήρυξη Διαγωνισμού Ανοιχτής διαδικασίας για την επιλογή αναδόχου κατασκευής έργου: Επισκευή & αποκατάσταση κλειστού γυμναστηρίου Πύργου «Γ. Βασιλακόπουλος»

Διακήρυξη Διαγωνισμού Ανοιχτής διαδικασίας για την επιλογή αναδόχου κατασκευής έργου: Επισκευή & αποκατάσταση κλειστού γυμναστηρίου Πύργου «Γ. Βασιλακόπουλος»

Διακήρυξη «Προμήθεια – Τοποθέτηση εξοπλισμού Παιδικών Χαρών στις Τ.Κ. Βουνάργου, Καράτουλα & Μυρτιάς»
| |

Διακήρυξη «Προμήθεια – Τοποθέτηση εξοπλισμού Παιδικών Χαρών στις Τ.Κ. Βουνάργου, Καράτουλα & Μυρτιάς»

Διακήρυξη «Προμήθεια – Τοποθέτηση εξοπλισμού Παιδικών Χαρών στις Τ.Κ. Βουνάργου, Καράτουλα & Μυρτιάς» 1. ΜΕΛΕΤΗ_signed (6).pdf, 2. ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ_signed…

Δ.Ο.Π.Π.: Πρόσκληση υποβολής προσφοράς
| |

Δ.Ο.Π.Π.: Πρόσκληση υποβολής προσφοράς

Δ.Ο.Π.Π.: Πρόσκληση υποβολής προσφοράς ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΠΡΟΒΟΛΕΣ ΜΕ ΑΔΑΜ.pdf, 1.ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΚΙΝΦΟΥ.doc

Περίληψη Διακήρυξης Ανοιχτής Διαδικασίας μέσω του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. για την επιλογή αναδόχου κατασκευής έργου
| |

Περίληψη Διακήρυξης Ανοιχτής Διαδικασίας μέσω του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. για την επιλογή αναδόχου κατασκευής έργου

Περίληψη Διακήρυξης Ανοιχτής Διαδικασίας μέσω του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. για την επιλογή αναδόχου κατασκευής έργου   περίληψη διακήρυξης για ανάρτηση.pdf

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 3/2021 για την πρόσληψη εποχικού προσωπικού με σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ               στο πλαίσιο του ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ 2014-2020»
| |

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 3/2021 για την πρόσληψη εποχικού προσωπικού με σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ στο πλαίσιο του ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ 2014-2020»

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ’ αριθμ. ΣΟΧ  3/2021 για την πρόσληψη εποχικού προσωπικού  με σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ        …