Διαγωνισμός «Προμήθεια ειδών καθαριότητας και λοιπών αναλώσιμων ειδών παντοπωλείου για τις ανάγκες του Δήμου Πύργου και Νομικών Προσώπων  αυτού κατά τη χρονική  περίοδο 2022 – 2023» 
|

Διαγωνισμός «Προμήθεια ειδών καθαριότητας και λοιπών αναλώσιμων ειδών παντοπωλείου για τις ανάγκες του Δήμου Πύργου και Νομικών Προσώπων  αυτού κατά τη χρονική  περίοδο 2022 – 2023» 

Περίληψη Διακήρυξης δημοπρασίας για τη μίσθωση ακινήτου για τη στέγαση του 2ου και 3ου Παιδικού Σταθμού του Δήμου Πύργου

Περίληψη Διακήρυξης δημοπρασίας για τη μίσθωση ακινήτου για τη στέγαση του 2ου και 3ου Παιδικού Σταθμού του Δήμου Πύργου

Περίληψη Διακήρυξης δημοπρασίας για τη μίσθωση ακινήτου κατάλληλου για τη χρήση καταφυγίου για τα αδέσποτα ζώα συντροφιάς

Περίληψη Διακήρυξης δημοπρασίας για τη μίσθωση ακινήτου κατάλληλου για τη χρήση καταφυγίου για τα αδέσποτα ζώα συντροφιάς

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΥΡΓΟΥ Προκηρύσσει Δημοπρασία μειοδοτική, φανερή και προφορική για τη μίσθωση ακινήτου από το Δήμο Πύργου κατάλληλου για τη…