Δημοτικό Συμβούλιο Πύργου: Πρόσκληση σε συνεδρίαση (με τηλεδιάσκεψη

Πρόσκληση του Δημοτικού Συμβουλίου Πύργου σε τακτική συνεδρίαση με τηλεδιάσκεψη (μέσω zoom) στις 17 Φεβρουαρίου 2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 18.15 μ.μ.

 ΘΕΜΑΤΑ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 17-2-2021.pdf