Δημοτικό Συμβούλιο Πύργου: Πρόσκληση σε συνεδρίαση (με τηλεδιάσκεψη

Υπεγράφη από τον πρόεδρο Νώντα Κυριαζή η Πρόσκληση του Δημοτικού Συμβουλίου Πύργου σε τακτική συνεδρίαση με τηλεδιάσκεψη (μέσω zoom) στις 12 Μαίου 2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 18.30 μ.μ.

ΘΕΜΑΤΑ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΣΥΝ. 12 -5-2021.pdf