Πρόβλεψη κινδύνου πυρκαγιών ΠΟΛΥ ΥΨΗΛΗ (Κατηγορία κινδύνου 4) στο Δήμο Πύργου για την Τρίτη 27/7/2021

Με βάση τον επισυναπτόμενο Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς, που εκδόθηκε την Δευτέρα 26-07-2021 και ισχύει για την Τρίτη 27-07-2021, η πρόβλεψη του κινδύνου πυρκαγιών εκτιμάται ΠΟΛΥ ΥΨΗΛΗ (ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥ 4).

Όπως αναφέρεται από την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, απαιτείται απόλυτη ετοιμότητα και συνιστούμε τα αυξημένα μέτρα που προβλέπονται από: α) Το υπ΄ αριθ. πρωτ. 8797/06-12-2019 έγγραφο της Γ.Γ.Π.Π. περί «4ης έκδοσης του Γενικού Σχεδίου Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών Εξαιτίας Δασικών Πυρκαγιών με την κωδική ονομασία «ΙΟΛΑΟΣ», στα πλαίσια του Γενικού Σχεδίου Πολιτικής Προστασίας με τη συνθηματική λέξη «Ξενοκράτης», με ΑΔΑ: ΩΠ8Α46ΜΤΛΒ-ΥΤΧ, ονομασία “ΙΟΛΑΟΣ” & β) Στις οδηγίες και στις διατάξεις της υπ΄ αριθ. πρωτ. 3752/25-05-2018 Εγκυκλίου της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας « Σχέδιο δράσεων Πολιτικής Προστασίας για την αντιμετώπιση κινδύνων λόγω των δασικών  πυρκαγιών», της περιοχής ευθύνης σας και να προβείτε σε άμεση ενημέρωση όλων των αρμόδιων φορέων Τοπικών Κοινοτήτων, Εθελοντικών Ομάδων κ.λπ..

Τίθεται σε  εφαρμογή το μέτρο της απαγόρευσης της κυκλοφορίας οχημάτων κ.λπ. σε δάση και ευπαθείς περιοχέςτης Π.Ε. Ηλείας, από τις 9.00 κάθε βράδυ έως τις 6.00 το πρωί με την υπ΄ αριθ. πρωτ. ΠΔΕ/ΔΠΠ/132900/1449/24-05-2021 Απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη της Π.Ε. Ηλείας.

 Επιπλέον δε, η Αστυνομική Δ/νση Ηλείας δια των Τμημάτων Τροχαίας να λάβει μέτρα τάξης όσον αφορά την στάθμευση στον παραλιακό οικισμό του Αγ. Ηλία του Δήμου Πύργου & και στον οικισμό Αρκούδι του Δήμου Πηνειού, καθόσον γειτνιάζουν με πευκόφυτη δασική έκταση και δεν υπάρχει δεύτερη όδευση διαφυγής. Να μεριμνήσουν ώστε να υπάρχει ικανό πλάτος δρόμου για πρόσβαση των πυροσβεστικών οχημάτων, υδροφόρων και μηχανημάτων έργου αν απαιτηθεί.

3162 ΧΑΡΤΗΣ ΠΡΟΒΛΕΨΗΣ.pdf, Έκτακτο Δελτίο Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων 26-07-2021 (1).doc