Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (Σ.Β.Α.Κ.) Δήμου Πύργου – Συμμετοχή σε έρευνα

Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (Σ.Β.Α.Κ.) Δήμου Πύργου – Συμμετοχή σε έρευνα

Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (Σ.Β.Α.Κ.) Δήμου Πύργου – Συμμετοχή σε έρευνα https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe5X99HVISDq2JibDKI_EZHQVZEa8P8x_fBJZnVQJ43CcmZtQ/viewform Έναρξη έρευνας για το Δήμο Πύργου.doc