– Ειδική Συνεδρίαση με θέμα ημερήσιας διάταξης:

Λήψη απόφασης έγκρισης του υπ’ αριθμ. 5/21-2-2023 πρακτικού της ειδικής επιτροπής επιλογής παιδιών στο Τμήμα Βρεφονηπιακών Σταθμών του Δήμου Πύργου για τις εγγραφές της σχολικής περιόδου 2022-2023 στους Παιδικούς Σταθμούς.

– Ειδική Συνεδρίαση με θέμα ημερήσιας διάταξης:

1. Λήψη απόφασης ψήφισης του Προϋπολογισμού του Δήμου Πύργου οικ. Έτους 2023.

2. Λήψη απόφασης ψήφισης του ολοκληρωμένου πλαισίου δράσης (ΟΠΔ) του Δήμου οικ. έτους 2023.

* Οι Ειδικές Συνεδριάσεις θα πραγματοποιηθούν τη Δευτέρα 6/3/2023 (ώρα 18.00 και 19.30 αντίστοιχα).

– Τακτική Συνεδρίαση τη Δευτέρα 6/3/2023 (ώρα 18.30)

Σχετικά Αρχεία