«Συμμετέχουμε στην Απογραφή

Στη θετική ανταπόκριση όλων των κατοίκων του Δήμου Πύργου κατά την τρέχουσα περίοδο διενέργειας της Γενικής Απογραφής Πληθυσμού 2021 προσβλέπει η Δημοτική Αρχή.

Υπενθυμίζεται πως σκοπός της απογραφής είναι, μεταξύ άλλων, η καταμέτρηση των μόνιμων κατοίκων του Δήμου, καθώς και η καταμέτρηση του νόμιμου πληθυσμού, δηλαδή των δημοτών του Δήμου και της κάθε Δημοτικής Ενότητας.

Όπως τονίζει ο Δήμαρχος Πύργου Παναγιώτης Αντωνακόπουλος:

“Η απογραφή του πληθυσμού είναι ιδιαίτερα σημαντική για τη συλλογή και αποτύπωση των στοιχείων για τα δημογραφικά, κοινωνικά, εκπαιδευτικά και οικονομικά χαρακτηριστικά του Δήμου, κι ακόμα είναι καθοριστικά για την ενίσχυση της “φωνής” του Δήμου στη διαδικασία λήψης αποφάσεων. Τόσο σε επίπεδο τοπικής και περιφερειακής Αυτοδιοίκησης, όσο και σε επίπεδο δημόσιας κρατικής πολιτικής.

Είναι χαρακτηριστικό πως με βάση τον πληθυσμό διαμορφώνονται οι πόροι που λαμβάνει ο κάθε Δήμος από τα κρατικά κονδύλια, χαράσσονται πολιτικές για υποδομές και υπηρεσίες, ενώ με πληθυσμιακά επίσης κριτήρια, εντάσσονται οι Δήμοι σε σημαντικά χρηματοδοτικά προγράμματα (ΕΣΠΑ κ.α.), προκειμένου να υλοποιηθούν έργα και παρεμβάσεις αναβάθμισης.

Έτσι λοιπόν, με την απογραφή στον τόπο μας, δίνουμε δύναμη στο Δήμο μας και αυξάνουμε τη δυνατότητα του να διεκδικήσει τα έργα και τις χρηματοδοτήσεις που του αναλογούν πραγματικά. Θέλω να καλέσω όλους τους δημότες, είτε είναι μόνιμοι διαμένοντες, είτε έλκουν την καταγωγή τους από το Δήμο Πύργου, να συμμετάσχουν στην απογραφή, που φέτος λόγω της πανδημίας γίνεται ακόμα και με μια απλή διαδικασία, ηλεκτρονικά”.

Στο θέμα αναφέρθηκε κι ο Γεν. Γραμματέας του Δήμου, Γιάννης Βαρελάς, επισημαίνοντας: “Ο Δήμος απευθύνει κάλεσμα σε όλους να συμμετέχουν στην απογραφή. Η οποία γίνεται ανά δέκα χρόνια, κι αποτελεί πολύ σημαντική ευκαιρία για να δώσουμε όλοι μαζί ώθηση στον τόπο μας. Τα πληθυσμιακά στοιχεία είναι αυτά που καθορίζουν την χρηματοδότηση των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης από τον κρατικό προϋπολογισμό, μέσω των Κ.Α.Π., αλλά και τη δυνατότητα διεκδίκησης πιστώσεων από όλα τα διαθέσιμα χρηματοδοτικά εργαλεία. Για να μπορέσει ο Δήμος Πύργου να υλοποιήσει όσα περισσότερα έργα υποδομών, αλλά και να δρομολογήσει νέες σημαντικές παρεμβάσεις κι αναπτυξιακές δράσεις. Έτσι λοιπόν, συμμετέχουμε ενεργά ως Τοπική Αυτοδιοίκηση Α’ Βαθμού στο να πετύχει η Απογραφή του 2021, γιατί πραγματικά είναι μια διαδικασία που αφορά το μέλλον μας”.

Πότε και πώς γίνεται η Απογραφή Πληθυσμού 2021

Η φετινή διαδικασία λόγω των ιδιαίτερων συνθηκών και των μέτρων αποφυγής διασποράς του κορωνοϊού, έχει νέα μεθοδολογία για τη διενέργειά της.

– Ένας Απογραφέας της ΕΛΣΤΑΤ αφήνει αυτές τις μέρες στην κατοικία έναν κλειστό ανώνυμο φάκελο που περιέχει τον «Μοναδικό Κωδικό Απογραφής» της κατοικίας.

– Ένας εκπρόσωπος του νοικοκυριού, έχοντας τον «Μοναδικό Κωδικό Απογραφής» και τον κωδικό του στο Taxisnet μπορεί να επισκεφτεί την ψηφιακή πύλη www.gov.gr και να απογράψει την κατοικία και όλα τα μέλη του νοικοκυριού.

– Οι πολίτες, έχουν προθεσμία να αυτοαπογραφούν ηλεκτρονικά μέχρι και τις 13 Δεκεμβρίου (δόθηκε παράταση στην αρχική 26/11). Όσοι για οποιοδήποτε λόγο δεν το κάνουν, θα απογραφούν από τις 14 Δεκεμβρίου και μετά, όπου θα τους επισκεφτεί ο απογραφέας της ΕΛΣΤΑΤ για να τους απογράψει με τη συνηθισμένη μέθοδο «πόρτα-πόρτα», όπως συνέβη και στις προηγούμενες απογραφές.

Οι πολίτες πρέπει να γνωρίζουν ότι όλοι οι απογραφείς της ΕΛΣΤΑΤ φέρουν, εκτός από αστυνομική ταυτότητα, ειδική κονκάρδα με το σήμα της Στατιστικής Αρχής στην οποία αναγράφονται τα στοιχεία τους, καθώς και έντυπο ορισμού με τη φωτογραφία τους και σφραγίδα της ΕΛΣΤΑΤ. Επίσης, είναι υποχρεωμένοι να τηρούν όλα τα απαραίτητα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του covid 19.

Απογραφή 2021

Απογράφομαι στον Δήμο Πύργου

Στηρίζω τον τόπο μου