ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ σε Δια Περιφοράς Συνεδρίαση της ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ (25/11/2021)

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Πύργου και Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης Δήμου Πύργου Νώντας Κυριαζής καλεί τα μέλη της Επιτροπής να συμμετέχουν σε «Δια περιφοράς» (μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τηλεφωνικά και με επίδοση εγγράφου στο γραφείο του προέδρου) συνεδρίαση του Σώματος στις 25 Νοεμβρίου 2021, ημέρα Πέμπτη και ώρες από 11:00 π.μ. έως 14:00 μ.μ.

με θέμα: «Γνωμοδότηση επί του του σχεδίου του Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου του έτους 2022»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 25-11-2021 (1).pdf, ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ PDF (1).pdf, ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ.pdf