Δημοτικό Συμβούλιο Πύργου: Πρόσκληση σε δια περιφοράς συνεδρίαση

Συγκλήθηκε σε δια περιφοράς (με βάση τα ισχύοντα για την τρέχουσα χρονική περίοδο) συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Πύργου για την Τρίτη 15 Δεκεμβρίου 2020

με θέματα ημερήσιας διάταξης:

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ 15-12-2020 (1).pdf